වරක් 1990 දශකයේ මුල් භාගයේදී, STS-5 සහ STS51-A අභ්‍යවකාශ ෂටල විශේෂඥයෙකු වූ  ජෝශප් ඇලන් (Joseph Allen)  ඔහුගේ  එක්තරා දේශනයකදී, පුහුණුවීම්වල යෙදෙන ගගනගාමීන්, ඔවුන්ගේ ජීවිත ආධාරක …
වන විනාශය, හරිත ගැටලු වර්තමානයේ පරිසර විනාශය පිළිබඳව සාකච්ඡාවට බඳුන් වන ඕනෑම මාධ්‍යයක ශීර්ෂ පාඨය බවට පත්ව ඇත.  නමුත් බොහෝ දෙනෙකු නොදන්නා කාර්ණාව නම් නිල්පැහැයෙන් …