ශරීර භාෂාව කියැවීම සඳහා ඔබේ මනස සකස් කරගන්නේ කෙසේ ද ?

අපි මිනිසුන් කියවීමට අපට ඇති හැකියාව ගැන අපි බොහෝ විට ආඩම්බර වෙමු. එසේම ඔවුන්ගේ මුහුණු දෙස බැලීමෙන් ඔවුන්ගේ  සිත් තුළ කුමන අදහස් පවතින්නේ ද යන්න අපට විනිශ්චය කළ හැකි යැයි…

Continue Reading ශරීර භාෂාව කියැවීම සඳහා ඔබේ මනස සකස් කරගන්නේ කෙසේ ද ?

ශරීර භාෂාව යනු කුමක් ද ?

ඔබ කවදා හෝ සංවාදයේ යෙදී සිටින අතරතුර, එම සංවාදයෙහි හෝ එම සංවාදයේ යෙදී සිටින තැනැත්තාගේ යම් කිසි අමුත්තක් පවතින බවට යම් අපහසු තාවයක් සිතට දැනී ඇත් ද? එසේම, යම් පුද්ගලයෙක්…

Continue Reading ශරීර භාෂාව යනු කුමක් ද ?

End of content

No more pages to load