සාගරය දූෂණය වීම, එහි බලපෑම සහ ඉන් සාගරය රැක ගන්නේ කෙසේ ද ?

වරක් 1990 දශකයේ මුල් භාගයේදී, STS-5 සහ STS51-A අභ්‍යවකාශ ෂටල විශේෂඥයෙකු වූ  ජෝශප් ඇලන් (Joseph Allen)  ඔහුගේ  එක්තරා දේශනයකදී, පුහුණුවීම්වල යෙදෙන ගගනගාමීන්, ඔවුන්ගේ ජීවිත ආධාරක පද්ධතිය ගැන තමන්ට හැකි සෑම…

Continue Reading සාගරය දූෂණය වීම, එහි බලපෑම සහ ඉන් සාගරය රැක ගන්නේ කෙසේ ද ?

පෘථිවියේ හදවත, සාගරය – සාගරයේ වැදගත්කම

වන විනාශය, හරිත ගැටලු වර්තමානයේ පරිසර විනාශය පිළිබඳව සාකච්ඡාවට බඳුන් වන ඕනෑම මාධ්‍යයක ශීර්ෂ පාඨය බවට පත්ව ඇත.  නමුත් බොහෝ දෙනෙකු නොදන්නා කාර්ණාව නම් නිල්පැහැයෙන් තොර හරිත  ලොවක් පැවතියේ නොහැකිය…

Continue Reading පෘථිවියේ හදවත, සාගරය – සාගරයේ වැදගත්කම

End of content

No more pages to load