මහ සයුර මැද සැඟව ගිය රූමතිය Titanic – අවසානය

සිදුවූ අනතුරත් සමඟම ටයිටැනික් හි මඟීන් ගෙන් අඩක් ඒ වන විටත් සිය මරණ සහතික අතැතිව සිටියහ. මුලින් ම මගීන් කිහිප දෙනෙක් පමණක් සිදුව ඇති අනතුර සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිචාර දැක්වූ හ.  සමහරු අනෙක්…

Continue Reading මහ සයුර මැද සැඟව ගිය රූමතිය Titanic – අවසානය

මහ සයුර මැද සැඟව ගිය රූමතිය Titanic – අනතුර

ටයිටැනික් 1911 මැයි 31 වන දින දියත් කළ නමුත්, ඒ වන විට නෞකාවේ සුප්‍රකට දුම් නළ සතර සවි කිරිම, කාමර වෙන්කොට ගෘහ භාණ්ඩ යොදා සකස් කිරීම, ආදී  ලෙස වූ මඟී…

Continue Reading මහ සයුර මැද සැඟව ගිය රූමතිය Titanic – අනතුර

සයුරේ ගිලී ගිය රූමතිය TITANIC – බිහිවීම

ග්‍රීක පුරා පුරාවෘත්තවලට අනුව දෙවිවරුන් හා සමාන වූ ටයිටන්වරුන් විසින් කලක මිහිතලය පාලනය කළ බවත් එය ඉතා ස්වර්ණමය යුගයක් වූ බවත් කියැ වේ.  ටයිටන් යන වචනය සුවිසල්, ඉතා විශිෂ්ට, බලවත්…

Continue Reading සයුරේ ගිලී ගිය රූමතිය TITANIC – බිහිවීම

End of content

No more pages to load