අගරු චෙක්පත් නිවේදනය. Cheque Return Notification – CRN

මීට පෙර ලිපියෙන් අපි විසින් සාකච්ඡා කරන ලද චෙක්පත් සම්බන්ධයෙන් තවත් ප්‍රායෝගික වගේම ඉතාමත් වැදගත් අගරු චෙක්පත් නිවේදනයන් පිළිබඳ තරමක් ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරමු. Cheque return හෙවත් අගරු චෙක්පත් නිවේදනය යන්න…

Continue Reading අගරු චෙක්පත් නිවේදනය. Cheque Return Notification – CRN
චෙක්පත් Cheques
Cheque in american dollars representing business, finance, payment or investment, macro close up with copy space

චෙක්පත් Cheques

චෙක්පත් යනුවෙන් හැදින්වෙන්නේ ඉල්ලුම් කළ විගස ගෙවීම සදහා බැංකුවක් වෙත අණ කෙරෙන බිල්පතකි. චෙක්පතක් විනිමය බිල්පතක් ලෙස හැදින්වෙන්නේ විනිමය බිල්පතක තිබිය යුතු අවශ්‍යතා සියල්ලම චෙක්පතක අඩංගු බැවිනි.සෑමවිටම චෙක් පතක් විනිමය…

Continue Reading චෙක්පත් Cheques

වාණිජ බැංකු ක්‍රමය (Commercial Banking System)

බැංකු ඉතිහාසය බෙහෙවින්ම මුදල් වල ඉතිහාසය හා බැඳුනා වූව ද, මුදල් භාවිතයට පෙර පවා බැංකු ගණුදෙනු පැවතින බව පුරාතන ශිෂ්ඨාචාර සම්බන්ධයෙන් කරන ලද අධ්‍යයනයන් ගෙන් මේ වන විට හෙළි වී…

Continue Reading වාණිජ බැංකු ක්‍රමය (Commercial Banking System)

End of content

No more pages to load